• Eskikale Mh. Osmanpaşa Cd.

  • 205 Kavukçu İşh. Kat:2 SİVAS

Yabancılar Hukuku

Yabancılar Hukuku’nda yer alan kuralların vatandaşlarla tamamen eşit olması düşünülemez. Buna göre; uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş evrensel temel hak ve özgürlükler dışında kuralların belirlenmesi her devletin iç egemenliği esasına dayalı olarak kendi kararına bağlıdır.

Bu doğrultuda yabancıların ülkemizde yapamayacağı işlemler (Örn: siyasal haklar yabancılara tanınmamıştır.) ve yapabilse de vatandaşlardan farklı kurallara bağlı olacağı işlemler bulunmaktadır (Örn: yabancıların ülkemizde taşınmaz satın alması farklı kurallara bağlanmıştır.).

Bunun dışında, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık başvurusu gibi sadece yabancılara özgü uygulamalar da Yabancılar Hukuku’nun konusunu oluşturur.

Av. Ömer Nazlım


Tanıma Tenfiz Davaları

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’da tenfiz ve tanıma uygulamaları düzenlenmiştir. Tenfiz Kararı, yabancı mahkemelerde hukuk davalarına ilişkin kesinleşmiş ilamların Türkiye’de icra olunmasını sağlayan karardır. Bu kararın alınabilmesi için, ilamın verildiği mahkemenin mensubu olduğu ülke ile bizim ülkemiz arasında karşılıklılığın ve kanunda belirtilmiş diğer bazı şartların gerçekleşmesi gerekir. Tanıma kararı ise yabancı mahkemece verilen ilamın, ülkemizde kesin delil veya kesin hüküm teşkil etmesini sağlayan karara tanıma kararı denir. Bu kararın verilmesi, tenfiz şartlarını sağlamasına bağlıdır.

Yurtdışında Boşanan Çiftlerin Türkiye’deki Durumu

Yurtdışında boşanan bir kişinin Türkiye’de boşanmış sayılması, Türkiye’de dava açmasına bağlıdır.

Dava açılmadığı takdirde kişi Türkiye’deki nüfus kayıtlarında evli sayılmaya devam edecektir.

Açılması gereken davanın türü tanıma tenfiz davasıdır ve bu davanın açılabilmesi için boşanma kararının bazı ülkelerde görülebildiği gibi belediye, valilik gibi kurumlar değil mahkeme tarafından verilmiş olması gerekir.

Yabancılar Hukuku ile ilgili düzenlemelerin, geniş bir kaynak alanına yayılması , bu konuyla ilgili problemlerin çözümünde alan uzmanlığına ihtiyaç duyulmasına sebebiyet vermektedir. Büromuzda iç hukuk kaynaklarına olduğu kadar uluslararası sözleşmelere de hakim avukatlarımız, bu konuya dair uzmanlık ihtiyaçlarınızı en sağlam şekilde gidermeyi ilke edinmişlerdir.