• Eskikale Mh. Osmanpaşa Cd.

  • 205 Kavukçu İşh. Kat:2 SİVAS

Hukuki Danışmanlık

Bireylerin veya kurumların haklarını, zorunluluklarını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının çok geniş bir yelpazeye yayılması, bu konularda uzmanlaşmış bir hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Hukuki danışmanlık hizmetimizin amacı, hizmeti alanın hukuki açıdan zararlardan korumaktır.

Hukuk kurallarının bir özelliği de, toplumun ihtiyaçlarını karşılaması amacını taşıyan doğası sebebiyle zamanla değişime uğrayabilmesidir. Yeni çıkarılan ya da değişime uğrayan hukuk kurallarının, ortaya çıkan yeni durumların veya içtihatların ve terk edilen uygulamaların takibi bireylerin ve kurumların işlemleri açısından hayati önem taşır. Hukuki danışmanlık hizmetinin bir yönü de bu tarz durumları mesleği gereği takip etmek ve hizmet alanın hazırlıklı olmasını sağlamak veya hizmet alanı bu durumlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan korumaktır.

Avukat danışmanlık

Hukuki Danışmanın Önemi

Günümüzde iş kollarının ve mesleki faaliyetlerin çok fazla çeşitlilik göstermesi, bireylerin ya da kurumların belli başlı alanlarda uzmanlaşmaları sonucunu meydana getirmiştir. Hukuki danışmanlık hizmetini veren kişinin uzmanlığının konusu da bu alanlara dair özel ve genel hukuk kurallarıdır.

Birey veya kurum belli bir alanda faaliyet göstermeyi amaç edinmiş olabilir, ancak bu durum ihtiyaç duyacağı hukuki bilgiye sahip olduğu anlamına gelmez. Zira hukukta her konuya dair özel düzenlemeler olsa da bazı genel veya daha temelde yer alan bilgilere de ihtiyaç duyulabilir.

Hukuki Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı:

  • Her tür sözleşmellerin hazırlanması,
  • Her türli ihbar ihtar ve bildirimin tanzimi,
  • Mevcut sözleşmellerde iş ilişkilerinin gözden geçirilmesi,
  • Hukuki meselelerde sözlü ve yazılı danışmanlık verilmesi,
  • Yeni çıkan kanunlar hakkında bilgilendirme yapılması,
  • Üçüncü kişi ve kurumlarla yapılacak müzakere toplantılarına katılma görevinin üstlenilmesi.

Temel anlayışımız etkili, sonuç odaklı ve hızlı olarak hukuki hizmetlerin verilmesidir. Gerek yerli ve gerekse yabancı şirketlere, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, İdare Hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku, İnşaat Hukuku, İmar Hukuku, İş Hukuku başta olmak üzere genel hukuki konularda dava ve iş takibi ile danışmanlık hizmetleri; Sivas Baro'suna kayıtlı Avukat Ömer NAZLIM tarafından eksiksiz bir şekilde sunulmaktadır.