• Eskikale Mh. Osmanpaşa Cd.

  • 205 Kavukçu İşh. Kat:2 SİVAS

Ceza Hukuku ve Ceza Davası

Ofisimiz gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, şikayet, savcılık ve soruşturma aşamaları, kovuşturma ve ceza yargılaması konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde gerek sanık gerekse müşteki vekili olarak temsil etmektedir.

Bu doğrultuda; şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması, kollukta ve savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık ve müşteki vekili olunması, Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi, temyiz veya üst derece mahkemelerine başvuru yapılması, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü ziyaretleri yapılması konularında müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.Ceza hukuku kapsamında müvekkillerimize aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız;

  • Ceza davasında mağdur veya müşteki vekilliği,
  • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
  • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
  • İstinaf, temyiz ve kararın düzeltilmesi başvuruları,
  • Ağır ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
  • Asliye ceza mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları,
  • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.

Hukuk büromuz, savunma hakkını ve hak arama özgürlüğünü temin ederek ceza yargılaması sürecine katılan taraflara Uzman Avukat Ömer NAZLIM 'ın öncülüğünde hukuki yardım sunmaktadır.Masumiyet Karinesi

Bir kişinin suçluluğu kanıtlanıncaya dek masum sayılacağını içeren bir hukuki ilkedir. Buna göre; bir kişinin masumiyeti masum olduğunun değil, suçluluğunun kanıtlanmasına bağlıdır. Kökleri Eski Roma Hukuku’na kadar uzanan bu ilke, günümüzde uluslararası sözleşmelerle evrensel olarak kabul edilmiş genel geçer bir hukuk kaidesi haline gelmiştir.Ağır Ceza Avukatına Sorun

Hukuk sistemimizde Ağır Ceza başlığı altında yer alan suçlar 5235 sayılı teşkilat kanununun 12.maddesinde “kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı kalmak üzere, ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren” suçlar olarak tanımlanmıştır. Bu suçlarla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde ağır ceza avukatlarımız, sorularınıza ve danışmanlık hizmeti ihtiyaçlarınıza cevap vermek için her daim hazır bulunmaktadır.